S. 2-1560 Dossierfiche K. 50-2326

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001
Regering G. Verhofstadt I  

sociaal achtergestelde groep
herintreding
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
sociale integratie
werkgelegenheidsbevordering
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
sociale economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2326/1 Wetsontwerp 21/2/2003
K. 50-2326/2 Verslag namens de commissie 19/3/2003
K. 50-2326/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1560/1 2-1560/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/3/2003
2-1560/2 2-1560/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1560/3 2-1560/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2326/1
27/2/2003   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 333, p. 64-65
19/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2326/2
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 13-14
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o9)
Integraal verslag nr. 341, p. 52-53
Doc. K. 50-2326/3
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/3/2003   Overzending Doc. 2-1560/1 2-1560/1 (PDF)
24/3/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
2/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-282 Hand. 2-282 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o6) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1560/3 2-1560/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
26/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/3/2003   Aanneming zonder amendering
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1560/2 2-1560/2 (PDF)
3/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2003   Bekendmaking (26947-26949)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/2003 16/5/2003, blz 26947-26949