S. 2-1422 Dossierfiche K. 50-2227

Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden XXVIIe COSAC, Kopenhagen, 17 en 18 oktober 2002
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationaal parlement
uitbreiding van de Europese Unie
COSAC
Europees Parlement
interparlementaire samenwerking
subsidiariteitsbeginsel
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Unie
intergouvernementele overeenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2227/1 Verslag namens het Adviescomité 28/11/2002
2-1422/1 2-1422/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 28/11/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2227/1
28/11/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
28/11/2002   Indiening Doc. 2-1422/1 2-1422/1 (PDF)
28/11/2002   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
28/11/2002   Einde behandeling
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
28/11/2002   Verzending naar een andere commissie
28/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Danny Pieters
28/11/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 28/11/2002