S. 2-1232 Dossierfiche K. 50-1827

Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
Regering G. Verhofstadt I  

betaling
nationale uitvoeringsmaatregel
schuldvordering
handelsverrichting
betalingstermijn
kleine en middelgrote onderneming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1827/1 Wetsontwerp 22/5/2002
K. 50-1827/2 Amendementen 30/5/2002
K. 50-1827/3 Amendementen 6/6/2002
K. 50-1827/4 Amendementen 13/6/2002
K. 50-1827/5 Verslag namens de commissie 27/6/2002
K. 50-1827/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/6/2002
K. 50-1827/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/7/2002
2-1232/1 2-1232/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/7/2002
2-1232/2 2-1232/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2002
2-1232/3 2-1232/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1827/1
27/6/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1827/5
3/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 246, p. 4-8
4/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-0/o4)
Integraal verslag nr. 247, p. 49-50
Doc. K. 50-1827/7
4/7/2002   Aanneming na amendering door commissie
29/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
29/5/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/39 2-82/39 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
5/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 175.
Doc. 2-1232/1 2-1232/1 (PDF)
10/7/2002   Verzending naar commissie: Justitie
11/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o10) Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
Doc. 2-1232/3 2-1232/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/7/2002   Verzending naar commissie
12/7/2002   Inschrijving op agenda
12/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/7/2002   Aanneming zonder amendering
12/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1232/2 2-1232/2 (PDF)
12/7/2002   Tekst aangenomen
17/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2002   Bekendmaking (34281-34284)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/7/2002, 4/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/7/2002 5 10/7/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 6/7/2002 5 10/7/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 6/7/2002 5 10/7/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 175.
Onderzoekstermijn (S1) 11/7/2002 30 6/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 7/8/2002, blz 34281-34284