S. 1-1401 Dossierfiche K. 49-2143

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, §5, 5, §2, en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Louis Vanvelthoven   Jan Lenssens   Charles Janssens   Albert Gehlen  

immigratie
politiek asiel
politieke vluchteling
verblijfsrecht
buitenlandse staatsburger
OCMW
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2143/1 Wetsvoorstel 19/4/1999
K. 49-2143/2 Amendement 21/4/1999
1-1401/1 1-1401/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2143/3 Amendementen 22/4/1999
K. 49-2143/4 Advies van de Raad van State 22/4/1999
K. 49-2143/5 Verslag namens de commissie 22/4/1999
K. 49-2143/6 Tekst aangenomen door de commissie 22/4/1999
K. 49-2143/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 22/4/1999
K. 49-2143/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1401/2 1-1401/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/1999
1-1401/3 1-1401/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/4/1999
1-1401/4 1-1401/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/4/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2143/1
19/4/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
20/4/1999   Inoverwegingneming
20/4/1999   Urgentieverzoek (Aangenomen)
Handelingen nr 334, p. 11796
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11897-11898 + 11900-11904 + 11924-11925
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o2)
Handelingen nr 338, p. 11925
Doc. K. 49-2143/8
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
23/4/1999   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-2143/4
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1401/1 1-1401/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1999   Uitoefening evocatierecht
27/4/1999   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-268 Hand. 1-268 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-268 Hand. 1-268 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1401/4 1-1401/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
27/4/1999   Verzending naar commissie
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
28/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1401/2 1-1401/2 (PDF)
28/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
28/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1401/3 1-1401/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/1999   Bekendmaking (16781-16782)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 222
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 15/5/1999, blz 16781-16782

Kruispuntbank van de wetgeving