Vraag om uitleg nr. 5-681

5-681 Louis Ide (N-VA) 17/3/2011
  de internering en het aantal behandelde dossiers van de commissies tot bescherming van de maatschappij
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-544