Vraag om uitleg nr. 5-3836

5-3836 Richard Miller (MR) 27/6/2013
  de doorverkoop van Agusta-helikopters door de Belgische Defensie
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9615