Vraag om uitleg nr. 5-3086

5-3086 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de ratificatie van de zogenaamde Medicrime conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9118