Vraag om uitleg nr. 5-1681

5-1681 Ccile Thibaut (Ecolo) 15/12/2011
  de betwisting van de naam van de Hubble-telescoop
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/1/2012 (commissiehandelingen 5-115)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1483