Vraag om uitleg nr. 5-1217

5-1217 Bert Anciaux (sp.a) 13/9/2011
  de kritiek van topmagistraten bij de opening van het gerechtelijk jaar
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3671