Vraag om uitleg nr. 4-989

4-989 Sabine de Bethune (CD&V) 18/6/2009
  de reglementering voor tatoeŽerders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3693