Vraag om uitleg nr. 4-524

4-524 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  de co÷rdinatie tussen steunmaatregelen voor energie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2019