Vraag om uitleg nr. 4-513

4-513 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/10/2008
  genitale verminking in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1982
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1983
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1984