Vraag om uitleg nr. 4-503

4-503 Bart Martens (sp.a+Vl.Pro) 23/10/2008
  de klimaatproblematiek in het kader van ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1991