Vraag om uitleg nr. 4-1606

4-1606 CÚcile Thibaut (Ecolo) 11/3/2010
  de cartografie en de keuzes voor de inplanting van de logistieke platformen voor de bezorging van de post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7301