Vraag om uitleg nr. 4-154

4-154 Dominique Tilmans (MR) 5/3/2008
  de plaatsing van een windas op het vliegveld van Jéhonville
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-466