Vraag om uitleg nr. 4-1397

4-1397 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2010
  het niet-terugbetalen aan de patiŽnt van kosten voor verstrekte hulp
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 4-5311