Schriftelijke vragen van 3-7924 tot 3-7924

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7924 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verlies van portefeuille - Snelloket - Stand van zaken.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2275