Schriftelijke vragen van 2-2812 tot 2-2812

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-2812 Kašar Meryem (Agalev) minister van Binnenlandse Zaken  
  Roma-bevolking - Maatregelen.
  Verzending vraag 4/4/2003
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1004