BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
29 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7454

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Bestrijding van homofobie en transfobie - Steun aan lopende projecten en acties - Netwerk - VZW Rainbowcops
________
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
________
29/11/2012Verzending vraag
6/2/2013Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7454 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar antwoord op schriftelijke vraag 5-5887 vermeldt de geachte minister een aantal lopende projecten en acties die uitvoering geven aan de strijd tegen homofobie en transfobie. Heel concreet verwijst de minister naar "steun aan het netwerk voor de strijd tegen homofobie en de VZW Rainbowcops".

Kan de geachte minister hierover meer duidelijkheid verschaffen?

1) Wat bedoelt de minister precies met "het netwerk voor de strijd tegen homofobie" en waaruit bestaat de concrete steun van de minister?

2) Waaruit bestaat de concrete steun van de minister aan de VZW Rainbowcops? Hoe worden ze concreet betrokken bij "het maken van belangrijke keuzes"?