Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6967

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 29 augustus 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

NMBS - Gewestelijk ExpresNet - Lijn 124 tussen Ukkel en Nijvel - Derde en vierde spoor

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
luchthaven
spoorwegnet
reizigersvervoer

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
13/12/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6967 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van het Gewestelijk ExpresNet worden op lijn 124 tussen Ukkel en Nijvel een derde en vierde spoor aangelegd. Op de website railinvest van de FOD Mobiliteit kreeg dit project het nummer 0103. De laatste projectfiche hierover dateert echter al van 2009.

1. Waarom is van dit project geen nieuwe fiche beschikbaar? Is er een probleem met de uitvoering? Of is dit gewoon een administratieve vergetelheid?

2. Is het budget voor dit project ongewijzigd gebleven sinds 2009 (753.953.531,19 euro)? Zo nee, wat is dan de reden voor deze budgetwijziging?

3. Is het geplande einde van de werken (december 2018) nog steeds haalbaar? Zo nee, wat is de nieuwe vooropgestelde datum waarop deze werken gedaan zouden zijn? Wat was de reden voor het verschuiven van deze datum?

Antwoord ontvangen op 13 december 2012 :

1. De bedoelde “fiche” is opgesteld en wordt bijgehouden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer.

Ondertussen heeft Infrabel zijn “programdossiers” verder naar de FOD opgestuurd.

2. en 3. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding heeft me net het geconsolideerde ontwerp van MIP 2013-2025 overgemaakt.