BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 november 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3705

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Adopties - Toezicht en controle - Misbruiken - Fraude - Zwendel - Strafrecht
________
adoptie
internationale adoptie
fraude
mensenhandel
________
16/11/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4709
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3705 d.d. 16 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid en toezicht op adopties behoort in grote mate de welzijnsministers van de gemeenschappen. Toch blijft er een gevoelige en gevaarlijke relatie tussen adoptie en het strafrecht. Niet alleen komen af en toe dossiers aan het licht waar sprake kan zijn van fraude en zwendel, ook blijft er de mogelijkheid dat adopties zich in de periferie of zelfs in de kern van mensenhandel ontwikkelen.

Hierover de volgende vragen:

1) Op welke wijze, in welke mate en met welke instrumenten monitort Justitie de ontwikkelingen en mogelijke misbruiken rond adopties?

2) In hoeveel gevallen jaarlijks, dit in de periode 2006 - 2010, moesten parketten optreden in adoptiedossiers, omwille van welke redenen en met welke gevolgen?

3) Beoordeelt de geachte minister de opvolging van en de controle op adopties in Belgi, vanuit een strafrechtelijk oogpunt, als voldoende adequaat en slagkrachtig? Met welke argumenten onderbouwt hij zijn antwoord?