Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-348

van Richard Miller (MR) d.d. 9 november 2010

aan de minister van Klimaat en Energie

Slimme elektriciteitsmeters - Kostprijs - Aantal te vervangen meters - Doelstelling van de Europese Unie (EU) - Agenda

elektriciteitsvoorziening
meetapparaat
elektrisch materiaal
energieverbruik

Chronologie

9/11/2010Verzending vraag
20/1/2011Antwoord

Vraag nr. 5-348 d.d. 9 november 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Europese Unie (EU) eist dat 80% van de elektriciteitsmeters in 2020 vervangen moeten zijn door “slimme” meters.

Onder “slim” verstaat men meters die op een efficiënte manier met de energiedistributeurs kunnen communiceren.

1) Hoeveel kost een dergelijke investering in België?

2) Hoeveel meters zullen moeten worden vervangen?

3) Wie zal de factuur betalen?

4) Hoe ziet de agenda voor de realisatie van de EU-doelstellingen eruit?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2011 :

1) In de eerste plaats moet men opmerken dat de plaatsing van intelligente meters grotendeels tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort. Het zal aan laatstgenoemde toebehoren om het kader van de te realiseren investeringen te bepalen, investeringen waarvan de kost van de maatregel zal afhangen.

2) Deze vraag behoort tot de gewestelijke bevoegdheden.

3) Als minister belast met de bescherming van de verbruikers, zal ik erover waken dat de verdeling van de uitgaven eerlijk gebeurt, hierbij rekening houdend met het nemen van risico’s, met de winst die kan worden verkregen en die op billijke wijze zal moeten worden verdeeld onder de verschillende producerende medespelers, beheerders van het transportnet, beheerders van het distributienet, leveranciers en klanten (industrie, handel, binnenland).

Hoe dan ook zal het voorafgaand en ten opzichte van de kosten/baten-analyse van de verschillende voorgestelde systemen noodzakelijk zijn zich uit te spreken over het nut zich te beroepen op de mogelijkheid van vrijstelling die de richtlijn voorziet.

4) De agenda kan niet als iets verstard worden bepaald. Programma’s met pilootproefnemingen zijn aan de gang op initiatief van de beheerders van het distributienet. In het Vlaamse Gewest wordt een massieve ontplooiing verwacht vanaf 2014, voor zover dat de eerste pilootproefnemingen positief uitvallen. De overige Gewesten blijken veel terughoudender te zijn om een geheel van redenen, waaronder de vlugge evolutie van de intelligente meetsystemen. Sibelga en ORES hebben desondanks pilootproefnemingen uitgewerkt, respectievelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.