BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
18 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2978

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Spoorwegen - Zelfdodingen - Pogingen tot zelfdoding - Cijfergegevens
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
18/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2978 d.d. 18 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen op het spoor is in BelgiŽ hoog. De NMBS nam reeds een aantal initiatieven om dit aantal terug te dringen.

Tegen deze achtergrond stelde ik de minister graag de volgende vragen:

Kan de minister, opgesplitst per maand, de cijfers bezorgen van het aantal gerapporteerde incidenten voor de eerste zes maand van dit jaar (2011)? Graag opgesplitst volgens effectieve zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding en per Gewest.