BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
18 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2977

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Zelfdoding - Pogingen tot zelfdoding
________
strafgevangenis
zelfmoord
officiŰle statistiek
________
18/8/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2977 d.d. 18 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gevangenen blijven een grote risicogroep voor wat betreft su´cidaal gedrag. Vele factoren dragen bij tot deze situatie. Zo is er niet alleen het strikte regime, maar ook de als uitzichtloos ervaren toekomst en wellicht speelt ook de overbevolking een rol.

Tegen deze achtergrond stelde ik de minister graag de volgende vragen:

- Hoeveel gevallen van zelfdoding waren er in de eerste 6 maanden van 2011 in de Belgische gevangenissen?

- In welke penitentiaire instellingen vonden deze zelfdodingen plaats?

- Hoeveel gevallen van poging tot zelfdoding werden er sinds 2004 geregistreerd in de Belgische gevangenissen? Dit graag uitgesplitst per jaar en per inrichting.