BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
18 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2976

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Spoorwegen - Zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding - Gevolgen voor het treinverkeer - Financieel verlies voor de NMBS
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegnet
zelfmoord
financieel verlies
________
18/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2976 d.d. 18 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfdodingen en zelfdodingspogingen op het spoor is in BelgiŽ hoog. Dit heeft naast het onmiddellijk persoonlijk leed ook effecten op de dienstverlening van de NMBS.

Tegen deze achtergrond stelde ik de minister graag de volgende vragen:

1. Tot hoeveel uren vertraging hebben incidenten met betrekking tot zelfdoding en poging tot zelfdoding geleid in de eerste zes maanden van 2011?

2. Wat is het aandeel van deze uren vertraging in het totaal aantal uren vertraging dat treinen opliepen in de eerste jaarhelft van 2011?

3. Hoe begrootte de NMBS het financiŽle verlies als direct gevolg van deze incidenten?

4. Voor welk bedrag werd het financiŽle verlies gerecupereerd en op welke wijze gebeurde dit?