BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
31 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1090

de Piet De Bruyn (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Penitentiaire beambten - Preventie van zelfdoding - Opleidingen
________
strafgevangenis
zelfmoord
officiŽle statistiek
beroepsopleiding
gevangenispersoneel
________
31/1/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1090 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de cijfers van 2009 bleek een lichte stijging van het aantal zelfdodingen in de Belgische penitentiaire instellingen. Volgens een mededeling van de geachte minister op dat ogenblik voerde Justitie haar inspanningen op om het aantal zelfdodingen te verminderen. Belangrijk in dat opzicht was het voornemen de training van penitentiaire beambten in het kader van de preventie van zelfdoding te verbeteren. Het plan was om via een specifieke module in de opleiding van de penitentiaire beambten deze problematiek te behandelen.

Graag stelde ik volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van zelfdoding waren er in 2010 in de Belgische gevangenissen?

2) In welke penitentiaire instellingen vonden deze zelfdodingen plaats?

3) Maakt preventie van zelfdoding ondertussen deel uit van de opleiding van penitentiaire beambten?

4) Zo ja: wordt hiervoor samengewerkt met externe deskundigen? Welke?

5) Indien de preventie (nog) niet in het opleidingspakket zit, waarom niet? Zal de geachte minister initiatieven nemen om hierin verandering te brengen?