BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5023

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Generatiepact - Inspanningen van werknemers - Beleid ten opzichte van oudere werknemers - Nood aan een tweede Generatiepact
________
vergrijzing van de bevolking
oudere werknemer
werkgelegenheidsbevordering
________
10/11/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5525
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5023 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn militantenmagazine Vakbeweging van 25 september 2009 stelt het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) dat er geen nood is aan een tweede Generatiepact. De vakbond stelt dat het Generatiepact wel degelijk effect heeft en dit in tegenstelling tot wat het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) beweert in zijn volgens het ACV te vroege evaluatie. Tevens wordt gesteld dat “ terwijl de werknemers zware inspanningen leveren – zoals blijkt uit de cijfers – de werkgevers hun beleid naar oudere werknemers nauwelijks aangepast hebben “. Het ACV pleit, overigens terecht, voor een consequente uitvoering van het Generatiepact.

1.Klopt de bewering dat werkgevers hun beleid naar oudere werknemers toe nauwelijks hebben aangepast sinds de introductie van het Generatiepact?

2.Kan deze bewering met cijfers worden gestaafd?

3.Uit welke concrete cijfers blijkt dat de werknemers zware inspanningen hebben geleverd sinds de invoering van het Generatiepact?

4.Is de geachte minister van oordeel dat een tweede Generatiepact zich opdringt? Zo ja, op welke termijn?