BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5003

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Arrondissement Leuven - Overzicht
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
overheidsinvestering
________
10/11/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5837
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5003 d.d. 10 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS investeerde in 2008 ten beloop van 200 miljoen euro in stations, parkings, informatisering en telecommunicatie en beveiliging. Ook dit en volgend jaar zijn heel wat investeringen gepland.

Voor het arrondissement Leuven kreeg ik graag een overzicht van alle geplande werken aan stations, parkings, informatisering en telecommunicatie en beveiliging, opgesplitst per station en het daarbij horende geraamde budget en de timing van de werken die dit en / of volgend jaar van start gaan of gegaan zijn.