Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3925

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 6 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Pannes

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
voertuig op rails
vervoersduur
transportinfrastructuur
diefstal
reizigersvervoer

Chronologie

6/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
11/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3925 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de tweede helft van juni 2009 was de stiptheid van de treinen niet goed. Naar verluidt zou dit niets te maken hebben met de nieuwe dienstregeling die sinds 14 juni jl. van kracht is geworden, maar des te meer met een groot aantal pannes aan het treinmaterieel, defecten aan de spoorinfrastructuur en externe oorzaken zoals zelfdodingen, kabeldiefstallen en vertraging vanuit de buurlanden.

Voor de tweede helft van juni 2009 en dezelfde periode in 2007 en 2008 kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel pannes aan het treinmaterieel hebben zich voorgedaan?

2) Hoeveel defecten aan de spoorinfrastructuur hebben zich voorgedaan?

3) Hoeveel kabeldiefstallen werden vastgesteld?

4) Hoeveel vertragingen vanuit de buurlanden werden geregistreerd?

5) Welke lijnen kregen te kampen met de meeste problemen?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

De gevraagde gegevens kunnen enkel per maand weergegeven worden. Daarom worden de gegevens van de volledige maand juni weergegeven.

  1. In juni 2007 waren er 1 200 pannes aan het rollend materieel. In juni 2008 waren er 1 089 en in juni 2009 waren er 1 266.

  2. In juni 2007 waren er 750 defecten aan de spoorinfrastructuur, in juni 2008 waren er 649 en in juni 2009 waren er 705.

  1. In juni 2007 waren er 19 kabeldiefstallen die een invloed hadden op het treinverkeer, in juni 2008 waren er 26 en in juni 2009 waren er 20, waarvan één zeer grote vertraging veroorzaakte in de avondpiek, namelijk op 17 juni 2009.

  2. In juni 2007 werden 236 vertragingen vanuit de buurlanden geregistreerd, in juni 2008 waren er 300 en in juni 2009 waren er 329.

  3. In juni 2007 scoorden drie lijnen onder de globale stiptheid op netniveau :

De globale stiptheid op netniveau bedroeg in juni 2007 90 %.

In juni 2008 scoorden drie lijnen onder de globale stiptheid op netniveau :

De globale stiptheid op netniveau bedroeg in juni 2008 89,1 %.

In juni 2009 scoorden drie lijnen onder de globale stiptheid op netniveau :

De globale stiptheid op netniveau bedroeg in juni 2009 88,1 %.