Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2523

van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen

strafgevangenis
gevangenispersoneel
taalonderwijs
praktijkopleiding
vormingsverlof

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-815

Vraag nr. 4-2523 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Penitentiaire beambten komen dagelijks in contact met verschillende nationaliteiten. Het aanleren van vreemde talen zou dan ook moeten deel uitmaken van de vorming en opleiding, wat zeer positief is voor de sfeer in de gevangenis.

Ik stel echter vast dat in de praktijk opleidingsverlof geweigerd wordt.

Zo is er zelfs een dossier bij de Raad van State hangende sinds 2005.

Punt is onder andere dat per taal slechts twee maal vormingsverlof wordt toegestaan.

Waarom worden de penitentiaire beambten via vormingsverlof niet gestimuleerd om taallessen te volgen en zo een degelijke service te verlenen naar de gedetineerden en bezoekers toe?