Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1971

van Hugo Coveliers (Vlaams Belang) d.d. 10 november 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst

ministerie
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
officiŽle statistiek
geografische spreiding
aanwerving

Chronologie

10/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2572

Vraag nr. 4-1971 d.d. 10 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minister mij voor de federale overheidsdienst die onder zijn bevoegdheid valt meedelen, en dit sinds zijn aantreden als bevoegd minister ter zake, welke de geografische herkomst (woonplaats) is van de contractuele ambtenaren die werden aangeworven ? Graag kreeg ik een opdeling per administratief arrondissement.