BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1922

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________
Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen
________
Nationale Arbeidsraad
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
________
29/10/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2480
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1922 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar Jaarverslag voor het jaar 2007 dringt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aan op het indienen van een taalkaderdossier voor de Nationale Arbeidsraad. Door een herstructurering kon deze geen verdeling van de betrekkingen meedelen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om het bedoelde taalkaderdossier zo snel mogelijk te laten opstellen ?

Op basis van de welke statistische gegevens worden de verdeelsleutels opgesteld ?