SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
7 mars 2011 7 maart 2011
________________
Question écrite n° 5-1690 Schriftelijke vraag nr. 5-1690

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________________
Reclassement professionnel - Offre - Refus du travailleur - Sanctions Outplacementaanbod - Weigering door de werknemer - Sancties 
________________
aide au reclassement
réaffectation professionnelle
sanction administrative
assurance chômage
statistique officielle
répartition géographique
réinsertion professionnelle
steun voor herplaatsing
interne overplaatsing
administratieve sanctie
werkloosheidsverzekering
officiële statistiek
geografische spreiding
herintreding
________ ________
7/3/2011 Verzending vraag
26/4/2011 Antwoord
7/3/2011 Verzending vraag
26/4/2011 Antwoord
________ ________
Question n° 5-1690 du 7 mars 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-1690 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les employeurs qui mettent un terme à un contrat de travail sont, à certaines conditions, tenus d'offrir un reclassement professionnel au travailleur licencié. En vertu des dispositions légales en la matière, le travailleur qui rejette cette offre s'expose à une sanction affectant ses allocations de chômage.

La ministre peut-elle me dire combien de travailleurs ont déjà été sanctionnés à travers leurs allocations de chômage pour avoir refusé l'offre de reclassement professionnel ?

Puis-je obtenir une ventilation des sanctions par province (par bureau de chômage) pour les années 2009 et 2010, en ce qui concerne les sanctions sans sursis, les sanctions avec sursis partiel, les sanction avec sursis complet et les avertissements ?

 

Werkgevers die een einde maken aan een arbeidsovereenkomst zijn onder bepaalde voorwaarden verplicht om de opgezegde werknemer outplacement aan te bieden. De wettelijke bepalingen ter zake voorzien dat indien het aanbod niet wordt aanvaard door de werknemer, deze werknemer het risico loopt om gesanctioneerd te worden met betrekking tot zijn werkloosheidsuitkering.

Graag had ik van de minister vernomen hoeveel werknemers reeds werden gesanctioneerd in hun werkloosheidsuitkering omdat zij het outplacementaanbod niet hebben aanvaard?

Graag kreeg ik een opsplitsing van de sancties per provincie (per werkloosheidsbureau) voor de jaren 2009 en 2010 voor wat betreft de sancties zonder uitstel, de sancties met gedeeltelijk uitstel, de sancties met volledig uitstel en de verwittigingen.

 
Réponse reçue le 26 avril 2011 : Antwoord ontvangen op 26 april 2011 :

En annexe, vous trouverez les données statistiques relatives aux sanctions dans le cadre du reclassement professionnel pour 2009 et 2010 par province et par définition des articles.

Article

Libellé


ART. 52BIS,U

Refus d’outplacement (en vigueur à partir du 1er avril 2006)

ART. 52BIS,UX

Refus d’outplacement + intention délibérée (en vigueur à partir du 1er avril 2006)

ART. 52BIS,UR

Refus d’outplacement + récidive (en vigueur à partir du 1er avril 2006)

ART. 52BIS,V

Refus d’inscription dans une cellule pour l'emploi (en vigueur à partir du 1er avril 2006)

ART. 52BIS,VX

Refus d’inscription dans une cellule pour l'emploi + intention délibérée (en vigueur à partir du 1er avril 2006)

ART. 52BIS,VR

Refus d’inscription dans une cellule pour l'emploi + récidive (en vigueur à partir du 1er avril 2006)

ART. 52BIS,W

Absence de demande d'outplacement (en vigueur à partir du 1er avril 2006)

ART. 52BIS,WX

Absence de demande d'outplacement + intention délibérée (en vigueur à partir du 1er avril 2006 )

ART. 52BIS,WR

Absence de demande d'outplacement + récidive (en vigueur à partir du 1er avril 2006)
SANCTIONS OUTPLACEMENT


Nombre de cas

2009
Province

Sanctions sans sursis


Sanctions avec sursis partiel


Sanctions avec sursis complet

Avertissements
52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

Prov. Antwerpen

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. Vlaams Brabant

18

0

0

18

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. West-Vlaanderen

3

0

0

3

1

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

5

Prov. Oost-Vlaanderen

3

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

1

7

0

0

7

Prov. Limburg

3

0

0

3

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Vlaams Gew. Rég. flamande

35

0

0

35

7

0

0

7

1

0

0

1

18

0

0

18

Prov. Brabant wallon

4

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

2

Prov. du Hainaut

3

0

0

3

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

Prov. de Liège

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

Prov. de Luxembourg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Prov. de Namur

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waals Gew. Rég. wallonne

8

0

0

8

1

0

0

1

6

0

0

6

5

0

0

5

Bruss. Hfdst. Gewest Rég. de Brux.-Capitale

15

0

0

15

9

0

0

9

0

0

0

0

1

0

0

1

PAYS

58

0

0

58

17

0

0

17

7

0

0

7

24

0

0

24

Source: STAT BZ
SANCTIONS OUTPLACEMENT


Nombre de cas

2010
Province(Prov.)

Sanctions sans sursis


Sanctions avec sursis partiel


Sanctions avec sursis complet

Avertissements
52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Total

Prov. Antwerpen

14

0

0

14

5

0

0

5

1

0

0

1

16

0

0

16

Prov. Vlaams Brabant

13

0

0

13

3

0

0

3

1

0

0

1

7

0

0

7

Prov. West-Vlaanderen

4

0

0

4

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. Oost-Vlaanderen

4

0

0

4

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. Limburg

5

0

1

6

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

3

Vlaams Gew. Rég. flamande

40

0

1

41

11

0

0

11

2

0

0

2

32

0

0

32

Prov. Brabant wallon

2

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prov. du Hainaut

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Prov. de Liège

2

0

0

2

1

0

0

1

2

0

0

2

0

0

0

0

Prov. de Luxembourg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prov. de Namur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Waals Gew. Rég. wallonne

6

0

0

6

2

0

0

2

2

0

0

2

3

0

0

3

Bruss. Hfdst. Gewest Rég. de Brux.-Capitale

16

0

0

16

6

0

0

6

0

0

0

0

4

0

0

4

PAYS

62

0

1

63

19

0

0

19

4

0

0

4

39

0

0

39

Source: STAT BZ

Bijgaand vindt u de statistische gegevens in verband met de sancties outplacement voor 2009 en 2010, per provincie en per omschrijving van de artikelen.

Artikel

Omschrijving


ART. 52BIS,U

Weigering outplacement (I.W. Vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,UX

Weigering outplacement + vrijwillige intentie (I.W. vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,UR

Weigering outplacement + herhaling (I.W. vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,V

Weigering inschrijving tewerkstellingscel (I.W. vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,VX

Weigering inschrijving tewerkstellingscel + vrijwillige intentie (I.W. vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,VR

Weigering inschrijving tewerkstellingscel + herhaling (I.W. vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,W

Afwezigheid aanvraag outplacement (I.W. vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,WX

Afwezigheid aanvraag outplacement + vrijwillige intentie (I.W. vanaf 1 april 2006)

ART. 52BIS,WR

Afwezigheid aanvraag outplacement + herhaling (I.W. vanaf 1 april 2006)
SANCTIES OUTPLACEMENT

Aantal gevallen

2009
Provincie

Sancties zonder uitstel

Sancties met gedeeltelijk uitstel

Sancties met volledig uitstel

Verwittigingen


52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

Prov. Antwerpen

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. Vlaams Brabant

18

0

0

18

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. West-Vlaanderen

3

0

0

3

1

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

5

Prov. Oost-Vlaanderen

3

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

1

7

0

0

7

Prov. Limburg

3

0

0

3

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Vlaams Gew. Rég. flamande

35

0

0

35

7

0

0

7

1

0

0

1

18

0

0

18

Prov. Brabant wallon

4

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

2

Prov. du Hainaut

3

0

0

3

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

Prov. de Liège

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

Prov. de Luxembourg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Prov. de Namur

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waals Gew. Rég. wallonne

8

0

0

8

1

0

0

1

6

0

0

6

5

0

0

5

Bruss. Hfdst. Gewest Rég. de Brux.-Capitale

15

0

0

15

9

0

0

9

0

0

0

0

1

0

0

1

LAND

58

0

0

58

17

0

0

17

7

0

0

7

24

0

0

24

Bron: STAT BZ
SANCTIES OUTPLACEMENTAantal gevallen

2010
Provincie(Prov.)

Sancties zonder uitstel

Sancties met gedeeltelijk uitstel

Sancties met volledig uitstel

Verwittigingen


52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

52BIS,U-V-W

52BIS,UR-VR-WR

52BIS,UX -VX-WX

Totaal

Prov. Antwerpen

14

0

0

14

5

0

0

5

1

0

0

1

16

0

0

16

Prov. Vlaams Brabant

13

0

0

13

3

0

0

3

1

0

0

1

7

0

0

7

Prov. West-Vlaanderen

4

0

0

4

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. Oost-Vlaanderen

4

0

0

4

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

3

Prov. Limburg

5

0

1

6

1

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

3

Vlaams Gew. Rég. flamande

40

0

1

41

11

0

0

11

2

0

0

2

32

0

0

32

Prov. Brabant wallon

2

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prov. du Hainaut

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Prov. de Liège

2

0

0

2

1

0

0

1

2

0

0

2

0

0

0

0

Prov. de Luxembourg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prov. de Namur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Waals Gew. Rég. wallonne

6

0

0

6

2

0

0

2

2

0

0

2

3

0

0

3

Bruss. Hfdst. Gewest Rég. de Brux.-Capitale

16

0

0

16

6

0

0

6

0

0

0

0

4

0

0

4

LAND

62

0

1

63

19

0

0

19

4

0

0

4

39

0

0

39

Bron : STAT BZ