BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2019-2020
________
28 november 2019
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-176

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan
________
sportorganisatie
BTW
loonbelasting
inning der belastingen
schuld
beroepssport
________
28/11/2019Verzending vraag
19/12/2019Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-176 d.d. 28 november 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, cultuur en vrije tijd zijn een gemeenschapsbevoegdheid, de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de bedrijfsvoorheffing zijn federale bevoegdheden. Bijgevolg betreft deze vraag een transversale aangelegenheid.

Diverse voetbalclubs uit eerste en tweede klasse hebben geruime tijd te kampen gehad met betalingsproblemen in verband met de verschuldigde BTW en bedrijfsvoorheffing.

De laatste jaren is er wat betreft de eersteklasseclubs een grote verbetering merkbaar in die zin dat er begin dit jaar enkel nog schuld openstond die betwist werd door de clubs.

Ik had dan ook graag de geachte minister volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan BTW van de clubs in eerste klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

2) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan BTW van de clubs in tweede klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

3) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan bedrijfsvoorheffing van de clubs in eerste klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

4) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan bedrijfsvoorheffing van de clubs in tweede klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

5) Hoe groot is het bedrag van deze achterstallen dat betwist wordt ?

6) Hoeveel clubs hebben een afbetalingsplan afgesloten om de achterstallen te betalen ? Hoeveel clubs volgen dit afbetalingsplan niet ?

Antwoord ontvangen op 19 december 2019 :

De antwoorden en de bedragen betreffen de voetbalclubs uit eerste klasse A (Jupiler Pro League) en eerste klasse B (Proximus League), en hebben betrekking op de situatie op 10 december 2019.

1) De totale btw-schuld van de clubs uit eerste klasse A waarvoor er een invorderingsorder werd opgemaakt bedraagt 473.530,22 euro. Het betreft 2 clubs.

2) De totale btw-schuld van de clubs uit eerste klasse B waarvoor er een invorderingsorder werd opgemaakt bedraagt 307.558,28 euro. Het betreft 2 clubs.

3) De totale schuld aan ingekohierde bedrijfsvoorheffing van de clubs uit eerste klasse A bedraagt 70,06 euro. Het betreft 1 club.

4) Geen enkele club uit eerste klasse B is ingekohierde bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

5) Een totaal btw-bedrag van 467.837,30 euro wordt betwist door 2 clubs.

6.) Geen enkele club heeft een afbetalingsplan afgesloten.