BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2021-2022
________
11 mei 2022
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1614

de Tom Ongena (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
________
Drillrappers - Geweldpleging - Jongeren - Politie - Onderwijs - Aanpak - Overleg met de Gemeenschappen - Onderzoek - Criminele netwerk - Link - Cijfers en tendensen
________
lichamelijk geweld
muziek
geweld bij jongeren
bewapening
officiële statistiek
gerechtelijke vervolging
________
11/5/2022Verzending vraag
19/5/2022Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1615
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1614 d.d. 11 mei 2022 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de zomer van 2021 is er vanuit Nederland en Groot-Brittannië een nieuwe trend komen overwaaien, het fenomeen rond «drillrap». Drillrap is een muziekstijl die ontstond in de Verenigde Staten. Jongeren in steden als New York en Chicago rapten over het geweld, de armoede en racisme. «Drill» verwijst naar het geluid van vuurwapens dat in deze steden dagelijkse kost was. Vooral in Amsterdam en Rotterdam voeren de drillrapgroepen een strijd op leven en dood (cf. https://www.demorgen.be/nieuws/nieuw-fenomeen-in-antwerpen-drillrappers-pronken-met-geweld-in-video-s-en-scoren-punten-met-overvallen-en-steekpartijen~ba007b50/).

De leden zijn vooral Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse jongeren uit wijken zoals Deurne-Noord, Luchtbal of het Kiel. Het Antwerpse parket geeft geen details over incidenten en evenmin over het aantal jongeren dat al gesanctioneerd is. Het bevestigt wel dat drillrappers voor problemen zorgen.

Deze zomer waren er al incidenten toen een bekende drillrapper zijn eigen groep oprichtte. Zijn vroegere medestanders uit Deurne daagden hem uit en gooiden een raam in bij hem thuis. Toen hij buitenkwam om het glas op te ruimen, werd hij neergestoken.

In het Nederlandse Delft werden drie tieners veroordeeld die eind vorig jaar in een druk winkelcentrum met machetes de orde verstoorden. Omdat de jongeren door drillrap geïnspireerd waren, mochten de drie tijdens hun proeftijd van twee jaar niks met drillrap doen. Zo mogen de tieners niet figureren in drillrapvideo's, waarin steevast met de dood wordt gedreigd. Ook mogen de drie niet op andere drillrapvideo's reageren of ze delen (cf. https://www.ad.nl/delft/tieners-met-machetes-krijgen-jeugddetentie-en-mogen-geen-drillraps-meer-maken~a0c72f18/).

Deze daden komen niet uit het niets. Drillrappers houden nauwgezet een scorebord bij dat zij geregeld afficheren op sociale media. Daarbij wordt gewerkt met een «puntensysteem», waarbij aanzien en prestige wordt gecreëerd onder hen. Meer punten duiden op meer prestige.

Punten verdien je als je een lid van een andere drillrapgroep te grazen neemt op straat. Dat kan letterlijk zijn door hem je schoenen te laten kussen of hem te laten strippen. Je kan ook een tegenstrever opjagen zodat hij gaat schuilen bij zijn ouders. Ook dat is een punt waard. Een messteek geven («dippen» of «dissen») verdient extra punten, net als iemand laten opsluiten in een gesloten inrichting. Wie zich laat pakken door de politie, verliest wel een punt. Of als een tegenstrever het haar van je zus afsnijdt, ben je ook een punt kwijt.

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een Interministeriële Conferentie, waarop ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) In hoeverre verenigen aanhangers van drillrap zich in ons land in herkenbare (jeugd)groepen? Kan u cijfers geven van de jongste twee jaar hierover? Worden deze groepen door de politie in kaart gebracht, bijvoorbeeld in de inventarisatie van jeugdgroepen? Is er een specifieke overheidsaanpak die zich richt op deze groepen?

2) Wordt er samengewerkt tussen het federale en gemeenschapsniveau, met in het bijzonder onderwijs, wat betreft de aanpak van deze specifieke problematiek? Zou u dit kunnen toelichten? Welke plannen zijn reeds uitgevoerd hieromtrent en wat beoogt men in de toekomst nog uit te voeren?

3) Bent u bereid om nationaal onderzoek te doen of er een causaal verband bestaat tussen drillrap en de toename van steekincidenten? Bent u bereid om daarbij overig internationaal onderzoek te betrekken zoals Bennett Kleinberg en Paul McFarlane bepleiten in hun onderzoek «Violent music vs violence and music: Drill rap and violent crime in London»?

4) Zou u cijfers kunnen voorleggen in verband met de link tussen geweldpleging en drillrap? Hoeveel delicten in de jongste twee jaar werden er gelinkt aan drillrap? Werden hier wapens bij gebruikt? Indien ja, hoeveel en welke?

5) Hoeveel klachten en processen verbaal werden in totaal in de jongste twee jaar opgesteld, waarbij drillrap als een motief of belangrijke factor werd aanzien? Hoeveel daders werden effectief vervolgd? Welke straffen werden aan hen opgelegd?

6) Is er volgens u een link tussen groepen van drillrappers en de grotere criminele netwerken? Zijn er volgens u dergelijke groepen gelinkt aan de criminele onderwereld, extremistische organisaties of andere schadelijke organisaties? In hoeverre is er volgens u een link tussen illegale wapenhandel en drillrap groepen, aangezien velen onder hen pronken met (al dan niet illegale) wapens? In mei 2020 werd er onder andere een Nederlandse drillrapper opgepakt, omdat hij tijdens het filmen van een videoclip met een verboden vuurwapen poseerde (cf. https://www.politie.nl/nieuws/2020/mei/29/05-aanhoudingen-bij-opname-drill-rap.html).

Antwoord ontvangen op 19 mei 2022 :

Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing aan wie de vraag eveneens werd gesteld.

Wat betreft de vervolging en bestraffing (vraag 5) kunnen er geen antwoorden worden verstrekt aangezien de databanken zijn opgebouwd op basis van strafbaarstellingen en niet op basis van fenomenen.