BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2015-2016
________
13 oktober 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-733

de Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Geplande sluiting van loketten - Waals Gewest - Espaces multi-services - Eventuele oprichting - Evaluatie van de bestaande ruimten - Contact met de bevoegde Waalse minister
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
________
13/10/2015Verzending vraag
19/1/2016Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-733 d.d. 13 oktober 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De NMBS sloot in juli 2015 drieŽntwintig loketten (waarvan negen in WalloniŽ) en zal er nog tien sluiten in 2016 (waarvan vijf in WalloniŽ).

Deze loketten worden vervangen door automaten. Het station wordt ontmenselijkt, er is geen enkele informatieverstrekking meer aan de reiziger. De stationshal is vaak gesloten, aan de reiziger die bij slecht weer op de trein of op een aansluiting wacht wordt zelfs dat minimaal comfort niet meer geboden.

In 2005 was er al een gelijkaardige sluitingsgolf geweest (drieŽntwintig Waalse stations). Na die sluitingen werd een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de overheid (federaal en Waals Gewest) en de NMBS-groep dat het voor gemeenten mogelijk maakte om diensten aan te bieden in zogenaamde espaces multi-services (EMS). Het project werd vanuit WalloniŽ financieel ondersteund.

Het initiatief werd aangekondigd in de gemeenschappelijke verklaring van Melreux, ondertekend door Waals minister Courard en federaal minister Vande Lanotte, en de eerste overeenkomst over de oprichting van een EMS werd ondertekend op 29 juni 2005 in het station van Frameries.

De beginselen van het partnerschap waren als volgt.

- De NMBS-groep:

stelt het stationsgebouw gedurende zes jaar ter beschikking voor een symbolisch bedrag van ťťn euro in het kader van een bezettingsovereenkomst. De groep verzekert direct en indirect de informatieverstrekking aan de reizigers in het station evenals de minimumvoorzieningen (bediening van de halte, geluidsversterking, aanplakbiljetten, wachthokjes op de perrons);

- de gemeente:

verschaft de reizigers toegang tot een comfortabele wachtzaal tijdens de openingsuren. Daarnaast maakt ze gebruik van de ruimte om er dienstverlening te organiseren, te beheren en te coŲrdineren voor de publieke en private partners die ze in die ruimte laat plaatsnemen;

- het Waals Gewest:

waakt over het goede verloop van elk project en verleent bijstand aan de gemeente opdat het project optimaal zou kunnen worden ontwikkeld.

1) Is er al een evaluatie gebeurd van de EMS die overeenkomstig het akkoord van Melreux zijn opgericht?

2) Staat u achter de idee om EMS te ontwikkelen in de stations die zullen verdwijnen?

3) hebt u contact opgenomen met uw Waalse collega Furlan, bevoegd voor de lokale overheden, om die plannen concreet gestalte te geven?

Antwoord ontvangen op 19 januari 2016 :

1) & 2) De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) blijft de samenwerking met de gemeenten steunen, maar werkt op dit ogenblik aan de aanpassing van het EMS-concept (espace multi-services). De stations die in het verleden het voorwerp uitgemaakt hebben van het EMS-voorstel, hebben immers niet het beoogde resultaat gekend, aangezien de wachtzalen niet regelmatig open waren, met uitzondering van drie geïsoleerde gevallen. Dit kan worden verklaard door de te beperkte duur (zes jaar) van het contract, waardoor de gemeentelijke investeringen niet afgeschreven konden worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat de gemeenten van de drie stations in kwestie een huurcontract hebben afgesloten die de bezetting verlengt.

Momenteel wordt een erfpacht voorgesteld, wat een reëel recht op lange termijn vormt, met meer diensten voor de reizigers, betere contractuele voorwaarden en clausules die beter in verhouding staan tot de realiteit van de locaties en de behoeften.

Verschillende gemeenten hebben deze nieuwe benadering al onderschreven, die voordelen biedt voor alle partijen, en in het bijzonder voor de reizigers.

3) Als door de Gewesten subsidies worden toegekend in overeenstemming met nieuwe activiteiten in de gebouwen die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst, dan moeten de betrokken gemeenten contact opnemen met de gewestminister. NMBS stelt alles in het werk opdat de huurvoorwaarden het toelaten om te beantwoorden aan de voorwaarden verbonden aan een subsidie.