BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
2 juni 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-668

de Valťrie De Bue (MR)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Tol voor wagens - Overleg met de deelstaten
________
tol
verdeling van de bevoegdheden
InterministeriŽle Conferentie
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
institutionele hervorming
________
2/6/2015Verzending vraag
25/6/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-668 d.d. 2 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Onlangs hebt u aangekondigd dat u van plan bent overleg te plegen over de idee om tol in te voeren voor wagens.

Door het ontbreken van overleg en samenwerking zouden de verschillende systemen in de drie Gewesten aanleiding kunnen geven tot administratieve lasten voor onze ondernemingen. Aangezien dit een transversale aangelegenheid is die betrekking heeft op de deelstaten, heb ik de volgende vragen:

1) Bent u van plan dit overleg zelf te organiseren?

2) Welk tijdschema hebt u voor ogen om dit overleg te organiseren?

3) Hebt u reeds contact kunnen opnemen met de verschillende Gewesten?

Antwoord ontvangen op 25 juni 2015 :

1) Het is evident dat na een regionalisering van bevoegdheden, het beleid kan uiteenlopen afhankelijk van het Gewest waarin men woont of zijn onderneming is gevestigd. In die zin bereiken mij ook vragen en bezorgdheden over de gewestelijke plannen voor een kilometerheffing. Ik betreur dat deze belangrijke aangelegenheid ook niet in overleg met het federale niveau wordt behandeld.

Onder de huidige legislatuur vond er nog geen eerstvolgende vergadering van de Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie (ICMIT) plaats, wat jammer is gelet op de impact van de zesde Staatshervorming. Ik hoop dat het Gewest dat het (roterend) voorzitterschap ervan zal waarnemen ten snelste zal handelen.

2) en 3) Niet van toepassing.