BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
2 juni 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-667

de Valérie De Bue (MR)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Gewestelijk Expresnet (GEN) - Station van Rixensart - Werken - Problemen - Oplossing
________
openbaar vervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
provincie Waals-Brabant
________
2/6/2015Verzending vraag
22/9/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-667 d.d. 2 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

U hebt een bezoek gebracht aan de werken voor het Gewestelijk Expresnet (GEN) te Rixensart en u hebt daar kunnen vaststellen met welke situatie de pendelaars geconfronteerd worden.

Aangezien het GEN-project een belangrijke impact heeft op de mobiliteit in Wallonië en Brussel, bepaalt het regeerakkoord dat de investeringen moeten worden versneld en “geïntegreerd in het NMBS-transportplan”, en dat het project een transversale aangelegenheid is die betrekking heeft op de deelstaten

1) Welk gevolg zult u geven aan dit bezoek? Zult u optreden als bemiddelaar tussen Tuc Rail, Infrabel en de gemeente?

2) Hoe denkt u de problemen op te lossen die vooral betrekking hebben op de breedte van de perrons? Is een vergadering met de beheerder van de werken in het vooruitzicht gesteld over de problemen in dit station?

Antwoord ontvangen op 22 september 2015 :

1) Ik heb dit bezoek aangegrepen om me persoonlijk te vergewissen van de impact van de werken. Het spreekt voor zich dat dit bezoek als input zal dienen voor het plannen van de werken in het kader van het aan te passen meerjarenplan van de investeringen.

2) Een eerste verbetering werd reeds mogelijk gemaakt dankzij het verplaatsen van de werfomheiningen, waardoor de wachtzones verbreed konden worden. Tegen september 2015 zullen er werfhekken van een ander type worden geplaatst, waardoor het bruikbare perrongedeelte nog breder zal worden. Zodoende zal de andere helft van de perrons toegankelijk gemaakt worden, met een verbetering van de toestand als gevolg door meer ruimte te bieden aan de reizigers.

Een eerste vergadering tussen TUC RAIL en de gemeente vond plaats op 26 mei 2015. Er zouden vervolgvergaderingen kunnen plaatsvinden, waarop de door de gemeente opgeworpen vragen zouden kunnen worden besproken.