BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
5 mei 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-639

de Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Infrabel - IndustriŽle spoorlijn 289 - Eventuele afschaffing - Onderhoud van het spoorwegnet - Behoud
________
spoorwegnet
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
goederenvervoer
________
5/5/2015Verzending vraag
24/8/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-639 d.d. 5 mei 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 15 juni 1997 werd de industriŽle spoorlijn 289 ingehuldigd, die ter hoogte van de zogenaamde St-Lambertsplitsing een verbinding maakt met lijn 155 voor de bediening van de nieuwe Valvert-waterfabriek, die in de industriezone van Gantaufet in Etalle gelegen is. Deze investering, die voor 80% gefinancierd werd door het Waals Gewest, is onmisbaar, gelet op de comparatieve voordelen van het spoorvervoer op het wegvervoer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Naar verluidt overweegt Infrabel om het onderhoud van deze spoorwegaansluiting op te schorten. Dat vind ik verbazend omdat lijn 289 van groot belang is voor de aantrekkelijkheid van de sites van Gantaufet en van Croix-Rouge. De gestage stijging van de energieprijzen en van het wegvervoer zorgen ervoor dat er een toekomst is voor het spoorvervoer. We mogen dat niet vergeten bij de keuzes die we vandaag maken.

De kosten om de spoorlijn weer gebruiksklaar te maken eens ze niet langer werd onderhouden, zullen dan zulke grote investeringen vergen dat het risico bestaat dat men er dan niet meer wil mee herbeginnen.

1) Bevestigt de minister de beslissing van Infrabel om het onderhoud van de spoorwegaansluiting op te schorten? Zo ja, vanaf wanneer gaat die beslissing in?

2) Overweegt de minister om tussenbeide te komen opdat die aansluiting wel verder zou worden onderhouden?

Antwoord ontvangen op 24 augustus 2015 :

Het gaat niet om een afschaffing van lijn 289, wel om een buitendienststelling.

Er is geen enkel verkeer meer op de lijn sinds Valvert het vervoer van water via het spoor heeft opgeheven.

De buitendienststelling is erop gericht de kosten te vermijden om de lijn berijdbaar te houden, meer bepaald de stroomtoevoerkosten voor de signalisatie, het bezoeken en het onderhouden van de sporen en de spoortoestellen, de nodige vernieuwingen, enz.

Er wordt evenwel een minimaal onderhoud verzekerd (onkruidverdelging, onderhoud van de kunstwerken voor de veiligheid van derden, enz.).

Een heropening kan uiteraard altijd worden overwogen en zal werken vereisen naargelang de staat van de infrastructuur op dat ogenblik.