BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
28 april 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-626

de Cťcile Thibaut (Ecolo-Groen)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Maisons du diabŤte - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden
________
diabetes
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
verdeling van de bevoegdheden
________
28/4/2015Verzending vraag
29/5/2015Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-484
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-626 d.d. 28 april 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De 'maisons du diabŤte' helpen patiŽnten om met hun ziekte te leven: bewustmaking over de oorzaken en de gevolgen van de ziekte, voedingsadviezen, raadplegingen van verpleegkundigen met bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie, advies met betrekking tot fysieke activiteiten, ... In BelgiŽ blijft het aantal diabetespatiŽnten stijgen; dit soort initiatieven is daarom van groot belang.

De provincie Luxemburg telt zeven 'maisons du diabŤte'; daar worden patiŽnten geholpen in samenwerking met de huisartsen.

Mijn vraag luidt: zal het RIZIV de subsidie voor de lokale multidisciplinaire netwerken (LMN) verlengen in afwachting van de overdracht van bevoegdheden, die gepland is voor dit jaar?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

De bevoegdheid omtrent dit onderwerp sinds 1 juli 2014 is overgedragen aan de deelstaten. Deze vraag dient dan ook gesteld te worden aan de bevoegde minister in de betrokken deelstaat.

Zoals overeengekomen in artikel 10, 4°, van het protocol afgesloten tussen de Federale Staat en de betrokken deelstaten met betrekking tot de uitoefening van de aan die deelstaten toegewezen bevoegdheden op het vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg tijdens de overgangsperiode in het kader van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming en ondertekend door alle partijen op 26 mei 2014, heb ik als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ook tijdens de overgangsfase, de bevoegdheid niet om hierop te antwoorden.