BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
23 oktober 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-6

de Pol Van Den Driessche (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Kansspelen - Gokverslaving - Kansspelcommissie - Controles - Goksites - Zwarte lijst
________
kansspel
spelverslaving
internetsite
________
23/10/2014 Verzending vraag
23/2/2015 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-6 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

ActuaTV organiseerde een wedstrijd waarbij de kijker actua-reportages mocht beoordelen.

Er werd een shortlist van vijf reportages gemaakt en zo werd ik, als politicus ťn voormalig journalist, gevraagd om uit die vijf reportages mijn top drie te bepalen.

De reportage over kansspelen greep me sterk aan. Onthutsende cijfers wijzen op een onvoldoende gekend probleem. De verslaving is minstens even erg als een alcohol- of een drugsverslaving.

Waar er in 2011 59 000 online spelers waren, is dit aantal in 2013 gestegen tot 400 000 gokkers.

14 % van hen kampt met een verslaving, 42 % loopt risico op verslaving. Concreet betekent dit dat 56 000 mensen gokverslaafd zijn, 168 000 gokkers lopen het risico verslaafd te worden.

De Kansspelcommissie werkt met een uniek systeem om verslaving tegen te gaan; een gokker kan zich vrijwillig op een "zwarte lijst" laten zetten. Op die manier kan hij zich nergens aanmelden om te gokken. De Kansspelcommissie is belast met de controle op dat systeem. Het is een goed systeem, dat de kwetsbare speler moet beschermen.

Een voormalige gokverslaafde die sinds 2008 op die zwarte lijst staat, nam de proef op de som. Hij probeerde in te loggen op alle tweeŽnveertig officiŽle goksites. Mijn verbazing was zeer groot toen bleek dat dit op geen enkele site een probleem was.

De makers van de reportage ondervroegen daarover mevrouw Turtelboom, voormalig minister van Justitie. Zij wijst op de bevoegdheid van de Kansspelcommissie ter zake. De Kansspelcommissie echter wijst op een personeelsprobleem. Zij moet het hele Belgische grondgebied controleren. Bovendien zijn er nu ook de goksites bijgekomen. De wet is onvoldoende mee geŽvolueerd om ook deze sites te kunnen controleren.

Na het zien van deze onthutsende reportage ontvang ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoe komt het dat dit systeem niet werkt?

2) Wat kan er gedaan worden om controles accuraat uit te voeren?

Antwoord ontvangen op 23 februari 2015 :

1) De databank met uitgesloten spelers (het zogenaamde EPIS-systeem) werkt wel en wordt toegepast op casino’s, speelzalen en online websites. In de reportage van de student journalistiek wordt een verkeerde conclusie getrokken uit het feit dat het EPIS-systeem niet zou werken doordat het nog voor verbetering vatbaar is. Bovendien hebben de problemen voornamelijk betrekking op de controle van online identiteiten.

Het controlesysteem is nog onvolkomen om reden dat er geen structurele verbinding is met het Rijksregister. Momenteel is er (nog) geen automatische controle van het rijksregisternummer voor online kansspelen, waardoor een uitgesloten speler bijvoorbeeld de online blokkering zou kunnen omzeilen. Een verbinding met het Rijksregister dient dit te vermijden.

2) Er zal een oplossing worden gezocht om een verbinding te maken met het Rijksregister. Er werd goedkeuring gegeven voor een lange termijn investering van vier jaar op het vlak van ICT. Deze investering moet een betere monitoring van de markt, alsook een betere controle van de gokwebsites via webservices verzekeren. De voorbereiding van de verbinding met het Rijksregister is eveneens reeds in de opdracht voorzien. Intussen zijn de nodige contacten genomen met mijn collega van Binnenlandse zaken om deze verbinding met het Rijksregister te realiseren. De budgettaire besparingen vereisen ook inspanningen van de Kansspelcommissie. Er zal, binnen de budgettaire afwegingen van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie, rekening worden gehouden met de vereisten van de controleopdrachten van de Kansspelcommissie.