BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
23 oktober 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-5

de Pol Van Den Driessche (N-VA)

aan de minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
________
Kemmelberg - Kemmel - Provinciaal domein - Commandobunker - Uitbating - Onderhoud - Toegankelijkheid - Samenwerking
________
publiek eigendom
faciliteiten voor gehandicapten
toeristische infrastructuur
krijgsmacht
________
23/10/2014 Verzending vraag
27/11/2014 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-5 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1995 kocht de provincie West-Vlaanderen 21ha aan op de noordflank van de Kemmelberg. Het provinciaal domein werd gedurende de daarop volgende jaren uitgebreid en is ondertussen ruim 140ha groot.

De indrukwekkende commandobunker wordt uitgebaat door het ministerie van Defensie.

Naar aanleiding van een recent bezoek aan de commandobunker in Kemmel heb ik volgende vragen.

1) De bunker is enkel op dinsdag en zaterdag te bezichtigen na reservatie. Waarom kan dat niet dagelijks? En waarom is er geen gids ter plaatse?

2) De bunker is op geen enkele manier toegankelijk voor mindervaliden. Kan daarvoor een oplossing worden gezocht?

3) Hoeveel personeelsuren worden gerekend om de bunker uit te baten?

4) Wie is verantwoordelijk voor de werking van de audiovisuele middelen in de bunker? De helft werkt niet.

5) Kan er samengewerkt worden met de provincie West-Vlaanderen en bij uitbreiding met Toerisme Vlaanderen om de commandobunker toegankelijker en toeristisch meer attractief te maken? Ook vanuit educatief oogpunt kan dat belangrijk zijn.

Antwoord ontvangen op 27 november 2014 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.


1) De bunker wordt uitgebaat door Defensie in samenwerking met de “Dienst Toerisme Heuvelland”. Defensie stelt militair personeel ter beschikking vanuit de kazerne van Ieper, terwijl de “Dienst Toerisme Heuvelland” verantwoordelijk is voor de tickets voor individuele bezoekers, reservaties en terbeschikkingstelling van erkende gidsen die een vorming hebben gevolgd om in de bunker te gidsen.
De bunker is te bezichtigen op dinsdag en zaterdag na reservatie (donderdag uitsluitend voor scholen). Het ministerie van Defensie is niet in staat om personeel te leveren om de bunker te openen op dagelijkse basis.

2) Een studie met betrekking tot de toegankelijkheid voor mindervaliden is lopende. In functie van de resultaten van deze studie, zal Defensie analyseren om binnen de budgettaire mogelijkheden de toegankelijkheid voor mindervaliden conform de vigerende wetgeving aan te passen.

3) Op dinsdag en zaterdag is de bunker open van 10u00 tot 17u00. Om veiligheidsredenen dienen twee militairen aanwezig te zijn. Ze presteren dus ongeveer acht uur (van 09u30 tot 17u30).

4) Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis is verantwoordelijk voor het beheer van de bunker. Een studie is lopende om te verhelpen aan het technisch gebrek met betrekking tot de werking van het audiovisueel materieel.

5) In het kader van een conventie tussen de gemeente en het museum is er een goede samenwerking tussen de ”Dienst Toerisme Heuvelland” en Defensie. In dit opzicht heeft de “Dienst Toerisme Heuvelland” een programma van gecombineerde bezoeken op punt gesteld (bezoek van de bunker en een andere site in de streek). Op educatief vlak daarentegen werken de toeristische dienst en het museum samen in het kader van het project “Twintigste eeuw”, die de mogelijkheid biedt aan scholen om drie sites te bezoeken: de Duitse loopgraven in Bayernwald (1eerste Wereldoorlog) – Bunker op de Maginotlijn (tweede Wereldoorlog) – Commandobunker Kemmel (Koude Oorlog).