BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
16 maart 2015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-486

de Valťrie De Bue (MR)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Ottignies - Werken - Einde der werken - Tijdschema - Bedragen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
provincie Waals-Brabant
openbare werken
________
16/3/2015Verzending vraag
6/7/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-486 d.d. 16 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het project rond het station van Ottignies heeft een grote impact op de mobiliteit in WalloniŽ en in Brussel en de NMBS heeft voor de periode 2016-2023 een budget van 60 miljoen euro voorbehouden voor de werf in Ottignies. Welk gevolg zal de minister geven aan de motie van de gemeenteraad van Ottignies van 27 februari 2015, waarin de aandacht wordt gevestigd op het belang van de werf voor de herinrichting van het station van Ottignies en van de stationsomgeving?

Wanneer zouden die werken volgens de NMBS en Infrabel beŽindigd kunnen worden?

Kan de minister het tijdschema van de werken en de desbetreffende bedragen meedelen?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2015 :

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op mondelinge vragen nr. 2614 van volksvertegenwoordiger Marcel Cheron in de commissie voor de Infrastructuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers de data 24 maart 2015 (Kamer, CRIV 54 COM 125, blz. 5 en 6).