BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
30 december 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-361

de Valťrie De Bue (MR)

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
________
InterministeriŽle conferentie Mobiliteit - Inwerkingtreding - Inhoud
________
InterministeriŽle Conferentie
duurzame mobiliteit
________
30/12/2014Verzending vraag
19/2/2015Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-361 d.d. 30 december 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Zowel de federale overheid als de Gewesten zijn betrokken bij de interministeriŽle conferentie Mobiliteit en de vooruitzichten van die conferentie maken deel uit van het regeerakkoord. Daarom zou ik graag weten wat u van plan bent.

1) Wanneer zal die conferentie worden georganiseerd door uzelf of via uw collega's?

2) Welke onderwerpen zullen op die conferentie worden besproken? Zullen er specifieke thema's aan bod komen?

Het gaat hier om een belangrijk onderwerp op het vlak van het overleg tussen de Gewesten en de federale overheid.

Antwoord ontvangen op 19 februari 2015 :

Tijdens de door de Kanselarij bijeenkomst van het Overlegcomité op 16 januari werd voorgesteld om het principe van het roterend voorzitterschap te behouden voor de ICMIT. Tijdens dit Comité werd eveneens beslist dat een werkgroep zich zal buigen over de voorzitterschappen van de interministeriële conferenties waarvoor het roterend voorzitterschap geldt. Bijgevolg kan ik u op dit ogenblik onmogelijk meedelen wanneer die Conferentie kan worden georganiseerd.

In het ontwerp van huishoudelijk reglement dat ik kon inzien wordt alvast gesteld dat het Gewest dat het voorzitterschap waarneemt of een lid van de Conferentie een bijeenkomst van de ICMIT mag vragen. Tevens mag iedereen punten agenderen. Bijgevolg hebben onze gesprekken betrekking op alle met mobiliteit verband houdende onderwerpen die overleg tussen de Federale Staat en de deelstaten vereisen.

De onderwerpen waarvoor een agendering nodig is mogen dan al talrijk zijn, het is evenwel nog voorbarig om u te zeggen wat ze precies inhouden.