BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
27 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-246

de Lode Vereeck (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
________
Cyberveiligheid - Cyberstrategie - Spionagesoftware Regin - Overleg - Maatregelen
________
gegevensbescherming
computerpiraterij
computercriminaliteit
computervirus
onderzoeksorganisme
________
27/11/2014 Verzending vraag
5/12/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-245
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-246 d.d. 27 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op zondag 23 november 2014 verspreidde het persagentschap Belga een bericht over de ontdekking van nieuwe spionagesoftware die al jarenlang Belgische gegevens van bedrijven, overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen zou verzamelen. Volgens het Amerikaanse computerbeveiligingsbedrijf Symantec verzamelt de geavanceerde spionagesoftware al sinds 2008 gegevens uit verschillende landen, waaronder dus ook België. De spyware, Regin, die functioneert als een Trojaans paard, is technisch zo complex dat vermoedelijk een inlichtingendienst van een staat betrokken was bij de ontwikkeling ervan.

In haar regeerakkoord 2014-2019 stelt de federale regering in het onderdeel over cyberveiligheid: "Gelet op de gevaren waarmee onze instellingen, onze ondernemingen en onze burgers worden geconfronteerd, zal de cyberveiligheid een prioriteit vormen. De regering zal de Belgische cyberstrategie concretiseren in precieze en effectieve operationele maatregelen en zal deze nationale strategie ontwikkelen in overleg met de privésector".

Een goede cyberveiligheid is een essentieel aandachtspunt voor de verschillende overheidsniveaus. Samenwerking tussen de deelstaten en de federale overheid is cruciaal, wat het transversale karakter van deze beleidsdoelstelling onderstreept.

1) Welke overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen verbonden aan respectievelijk de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen werden door de pas ontdekte spyware Regin aangevallen?

2) Van welke getroffen overheidsorganisaties en onderzoeksinstellingen werden er ook effectief data verzameld en/of gelekt? Graag een overzicht per overheidsorganisatie en onderzoeksinstelling per jaar voor de periode 2008 tot heden.

3) Weet de minister welke private bedrijven in de afgelopen zes jaar aangevallen werden en/of slachtoffer zijn geworden van de spionagesoftware Regin?

4) Heeft de minister contact gehad met de andere landen die door de spionagesoftware werden geviseerd en/of staat er internationaal overleg hieromtrent op de agenda?

5) Welk tijdspad en welke werkwijze zal de minister hanteren voor de omzetting van de Belgische cyberstrategie in precieze en effectieve operationele maatregelen? Mijn vraag betreft de transversale samenwerking tussen de federale overheid en de overheden van gewesten en gemeenschappen.

6) Heeft er al overleg plaatsgevonden met de overheden van de deelstaten en/of de privésector met het oog op de ontwikkeling van een nationale strategie inzake cyberveiligheid?

Zo ja, wanneer en met welke partners?

Zo neen, wanneer staat dit overleg gepland en welke partners zullen worden uitgenodigd?

7) Welke maatregelen overweegt de minister op korte en lange termijn te nemen om de openbare diensten en de (onderzoeks)instellingen beter te beveiligen tegen aanvallen van dergelijke spionagesoftware? Zal ter zake overleg georganiseerd worden met de ministers die op het niveau van de regio's bevoegd zijn?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, de heer Michel, eerste minister.