BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
13 november 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-227

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de eerste minister
________
Koningshuis - Protocollaire rol - Erkenning van de rol van de gewesten en gemeenschappen - Overleg
________
Koning en Koninklijke familie
protocol
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
________
13/11/2014 Verzending vraag
19/12/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-228
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-227 d.d. 13 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ is nog steeds een monarchie. Het is natuurlijk wel een parlementaire monarchie. Zowat alle partijen en vertegenwoordigers van het volk in de verschillende parlementen van het land menen dat de Koning uitsluitend een protocollaire rol te spelen heeft en dat een politieke uitoefening van het koningschap zeer gevaarlijk zal en kan zijn voor het voortbestaan van de monarchie. De rol van de monarchie houdt echter ook rechtstreeks verband met het functioneren van de gemeenschappen en gewesten in dit land. Zo werden de gemeenschappen en gewesten amper erkend door het koningshuis, werd hun rol en uitstraling eerder geminimaliseerd en werd hen slechts een tweederangsfunctie toegekend. Het lijkt bijgevolg noodzakelijk dat de rol van het koningshuis ook besproken wordt met de gemeenschaps- en gewestregeringen en-parlementen.

1) Wat zal de minister doen om, in samenwerking met de deelgebieden, de rol van het koningshuis te evalueren en te vernieuwen, zodat deze volledig protocollair is?

2) Wanneer zal de minister dit overleg organiseren?

3) Is de minister het met me eens dat vandaag de rol van de gemeenschappen en gewesten niet altijd correct tot uiting komt in het optreden van het koningshuis, en dat het lijkt alsof BelgiŽ voor het koningshuis nog steeds een unitaire staat is?

Antwoord ontvangen op 19 december 2014 :

1. en 2. De federale regering stelt alles in het werk om goede relaties te onderhouden met de Gemeenschaps- en Gewestregeringen. Sinds het akkoord, goedgekeurd op 5 juni 2013 door de acht partijen belast met de onderhandelingen over de zesde staatshervorming, over de hervorming van de dotaties voor de koninklijke familie, staat geen enkele bijkomende hervorming van de monarchie op de agenda.

Dit punt is evenmin opgenomen in het regeerakkoord. De regering heeft er inderdaad voor geopteerd het institutionele aan de kant te schuiven om zijn inspanningen ten volle te richten op de socio-economische hervormingen die het land nodig heeft.

3. Neen.