BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2018-2019
________
15 januari 2019
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2235

de Cécile Thibaut (Ecolo-Groen)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Federale Openbare Dienst (FOD) Financiën - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - « Cockpitsysteem » - Publiciteit voor dat systeem
________
bewustmaking van de burgers
belastingaangifte
ministerie
belastingadministratie
________
15/1/2019Verzending vraag
12/2/2019Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1084
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2235 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Tussen september 2012 en september 2016 verdwenen in 32 Waalse en Brusselse gemeenten de kantoren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Veertien andere kantoren zouden moeten sluiten tegen 2018, hetzij in totaal 46 kantoren in zes jaar tijd.

Er werd wel een plaatselijke dienst in de gemeenten opgericht om de burgers te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte, maar de bevolking maakte zeer weinig gebruik van die dienst, vooral omdat over het bestaan van die dienst te weinig werd gecommuniceerd.

De gevolgen voor de landelijke regio's zijn rampzalig. De burgers zijn genoodzaakt tientallen kilometers af te leggen om naar een kantoor te gaan (zo zouden de inwoners van Vielsalm naar Bastogne moeten om hun vragen te stellen).

In 2016 kondigden uw diensten de oprichting van “cockpits” aan in sommige gemeenten, waar ambtenaren van Financiën enkele uren per dag aanwezig zouden zijn gedurende de periode waarin de belastingaangiften moeten worden ingediend. Die diensten blijken weinig succes te hebben gekend omdat de burgers onvoldoende waren ingelicht over het bestaan ervan.

Daarom de volgende vragen:

1) Welke kantoren zullen in 2017 worden gesloten?

2) In hoeveel en in welke gemeenten zal een gedecentraliseerde dienst worden opgericht? Wat zullen de precieze taken van die “cockpits” zijn?

3) Op welke manier zal het bestaan van die “cockpits” bekend worden gemaakt:

- via een vermelding in de belastingaangifte?

- via een vermelding op de website van de FOD Financiën?

Antwoord ontvangen op 12 februari 2019 :

1) In 2019 zal de administratie Particulieren in Wallonië het gebouw in Beauraing verlaten.

2) In 2016 heeft de administratie Particulieren in vier gemeenten (Cerfontaine, Doische, Florennes, Viroinval) zitdagen georganiseerd buiten de periode voor het invullen van de aangiften in de personenbelasting. Deze zichtdagen die op vraag van de gemeenten werden georganiseerd hadden als doel te antwoorden op vragen in verband met de personenbelasting en andere fiscale materies. Zij hebben echter geen resultaat opgeleverd, de respons was zeer beperkt.

3) De publiciteit werd verzorgd in samenwerking met de gemeenten.

Om garant te kunnen staan voor een optimale dienstverlening op maat van haar doelgroepen,sleutelt de algemene administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) constant verder aan haar dienstverleningsaanbod.

Zo staat de uitbreiding van het self-service aanbod hoog op de agenda en worden initiatieven gelanceerd om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren.

Zo werd voor heel wat particulieren het vervullen van de jaarlijkse aangifteplicht gefaciliteerd.

Voor het aanslagjaar 2018 werd het aantal belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) ontvingen met meer dan 800 000 verhoogd zodat in totaal meer dan 3 000 000 particulieren een VVA ontvingen. Deze belastingplichtigen moeten indien de VVA correct, volledig is, helemaal niks meer ondernemen en als ze toch iets moeten corrigeren dan kunnen ze dit zelf via MyMinfin doen zodat de noodzaak om zich aan te melden in de kantoren komt te vervallen. Dit betekent evenwel niet dat de kantoren niet langer bereikbaar zouden zijn, wel integendeel.

De administratie Particulieren blijft zorgen voor een uitgebreide face-to-face dienstverlening. Deze particulieren kunnen terecht in negenenvijftig gebouwen en zes cockpits. De cockpits zijn plaatsen waar de administratie Particulieren niet gevestigd is maar waar een bureau ter beschikking is voor de agenten om particulieren te ontvangen. Aangezien de reglementaire bevoegdheden van de diensten van de administratie Particulieren niet langer bepaald zijn in functie van gemeenten kunnen particulieren zich in alle gebouwen aanbieden en wordt op de aangifte het adres van het dichtst bij zijnde kantoor gepubliceerd.

Voor het invullen van de aangiften werden in 2018 daarnaast ook 1 304 zitdagen georganiseerd in 477 gemeenten. Deze zitdagen werden gepubliceerd op de site https://financien.belgium.be, op affiches en via allerlei plaatselijke communicatiekanalen en via sociale media.