BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2018-2019
________
15 januari 2019
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2208

de GŁler Turan (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
De bestemming van de winst die BelgiŽ heeft gemaakt aan de Griekse crisis
________
Griekenland
monetaire crisis
rente
winst
________
15/1/2019 Verzending vraag
5/2/2019 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1936
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-2208 d.d. 15 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale staat beheert financiŽn, en staat zo ook in voor een aanzienlijk "gemeenschappelijk erfgoed", waaronder de sociale zekerheid en de belangrijke wetten over sociale bescherming (pensioenen en ziekte en invaliditeitsverzekering). Het zijn zaken die de inwoners van de gewesten onmiddellijk aanbelangen.

De eurolanden en het Internationaal Muntfonds (IMF) leenden sinds 2010 zo'n 273 miljard euro aan Griekenland om een bankroet van het land te vermijden. De eurolanden maken nu een einde aan het financiŽle steunprogramma voor Griekenland.

Uit een parlementaire vraag van de Duitse Groenen blijkt dat Duitsland massaal heeft "geprofiteerd" van de Griekse crisis. Sinds 2010 verdiende de Duitse centrale bank 2,9 miljard euro aan de opgekochte obligaties en leningen. Die middelen werden vervolgens doorgestort naar de Duitse begroting.

Mijn vragen aan de geachte minister :

1) Hoeveel bedroeg de totale Belgische bijdrage sinds 2010 in de garanties van de eurolanden aan het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (European Financial Stability Facility - EFSF), waarmee dat fonds op de financiŽle markten de eigenlijke steungelden voor Griekenland heeft geleend?

2) Hoeveel heeft BelgiŽ ontvangen aan intresten voor zijn bijdrage aan het EFSF sinds 2010?

3) Welke bestemming werd gegeven aan de ontvangen intresten?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2019 :

Vooraleer de vragen te beantwoorden, wil ik opmerken dat België geen interesten ontvangt uit leningen van de Europese Financiële Stabiliteitsfaciliteit (EFSF). België ontvangt wel interesten op de bilaterale lening die het in 2010 met Griekenland heeft afgesloten in het kader van het eerste Griekse programma (Greek Loan Facility – GLF). Het EFSF gaat zelf naar de markt en geeft eigen schuldinstrumenten uit. De middelen die op deze wijze opgehaald worden, worden dan gebruikt om leningen toe te staan aan lidstaten waarvoor een macro-economisch aanpassingsprogramma werd goedgekeurd. De interesten uit deze leningen vloeien rechtstreeks terug naar het EFSF.

Specifiek wat het EFSF betreft, dit werd opgericht in juni 2010 als een naamloze vennootschap (NV) naar Luxemburgs recht. De toenmalige landen van de Eurozone hebben zeer beperkt kapitaal ingebracht en voornamelijk garanties gegeven. België heeft voor 988 446,50 euro aan kapitaal ingebracht en voor maximaal 34,5 miljard euro aan garanties gegeven.

Zoals hierboven reeds vermeld, ontvangt België geen interesten uit EFSF-leningen. België krijgt wel een aandeel in de globale winst die het EFSF maakt, maar tot op heden werd telkens beslist om deze winst toe te voegen aan de EFSF-reserves. België krijgt enkel interesten uit de bilaterale lening die het in 2010 met Griekenland heeft afgesloten in het kader van de GLF. Het totale bedrag dat België in het kader van de GLF aan Griekenland heeft uitgeleend bedraagt 1 945 236 117,78 euro. België heeft hierop tot nu voor 142,4 miljoen euro aan interesten ontvangen. Hierbij moet benadrukt worden dat België zelf het bedrag dat overeenkomt met deze lening op de financiële markten heeft moeten ontlenen zodat niet kan gesteld worden dat de ontvangen interesten zuivere winsten zijn. De ontvangen interesten worden in de Rijksmiddelenbegroting gestort.