BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
8 maart 2018
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1788

de GŁler Turan (sp.a)

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Brexit - Gevolgen - Controle van de grenzen - Douaniers - Werving - Aantal - Kosten
________
uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
lidmaatschap van de Europese Unie
buitengrens van de EU
grenscontrole
beroep in het douanewezen
________
8/3/2018 Verzending vraag
25/5/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2207
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1788 d.d. 8 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Controles aan de buitengrenzen en de organisatie van de douane zijn een federale bevoegdheid. Daar de douanes gestationeerd moeten worden in de gewesten, en economisch beleid en internationale akkoorden gewestelijke bevoegdheden zijn, moeten beide overheden de handen ineen slaan om een zo efficiŽnt mogelijke dienstverlening aan de grenzen uit te werken. Vooral aan de havens en bij de controle van import van goederen is dit van cruciaal belang.

Ondanks de Britse beslissing om zich terug te trekken uit de Europese eengemaakte markt en de douane-unie, staat de Britse regering momenteel open voor een transitieregeling, een overgangsperiode van ongeveer twee jaar, die ingaat op 29 maart 2019.

Omdat het nog niet zeker is of alles tot minstens 2021 bij het oude zal blijven, moet er toch over nagedacht zijn hoeveel de naderende brexit aan bijkomende capaciteit vereist van het aantal douaniers om de nieuwe buitengrens met het Verenigd Koninkrijk (VK) te bewaken.

Het is immers niet verstandig nog langer te wachten met een beslissing, aangezien extra douaniers ook moeten worden opgeleid en getraind.

Mijn vragen aan de geachte minister†:

1) Hoeveel mensen werken momenteel bij de douane en op welke diensten zijn ze actief†?

2) Is er nagedacht over hoeveel extra douaniers nodig zullen zijn na de brexit†? Zo ja, kan de geachte minister een cijfer geven†? Zo neen, wanneer zou hij hieromtrent een beter zicht hebben of een beslissing nemen†?

3) Hoeveel geld gaan de nieuwe douaniers kosten†?

4) Is er al een aanzet tot het publiceren van de vacatures†?

5) Het VK is ťťn van de grootste handelspartners van BelgiŽ. Kan de geachte minister ons toelichten waar het extra douanepersoneel vooral nodig zal zijn om de goederenexport en -import naar het Verenigd Koninkrijk te controleren†?

6) In de aanloop naar de brexit zullen er naast meer persoonscontroles ook dierenkeuringen moeten gebeuren, waarvoor straks ook extra mensen (bijvoorbeeld dierenartsen) nodig zullen zijn. Kan de geachte minister ons cijfers meegeven over het aantal extra mensen dat zal worden aangeworven voor de controle op keuringen van dieren†?