BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
31 oktober 2016
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1096

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________
Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen
________
politie
bewapening
openbare veiligheid
________
31/10/2016 Verzending vraag
11/9/2017 Rappel
16/11/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2152
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1096 d.d. 31 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal burgerslachtoffers in de Verenigde Staten kent ongeziene hoogten. Dat heeft zeker te maken met de steeds grotere verspreiding van wapens bij de bevolking.

Er zijn voldoende onderzoeken die aantonen dat het aantal ongevallen spectaculair stijgt als er zich meer wapens onder de bevolking bevinden.

In het Verenigd Koninkrijk scoort de wapenvrije politie erg goed, zonder dat de bevolking zich onveilig voelt. Enkel interventieteams met professionele en voortdurende opleiding in het hanteren van wapens, beschikken er over vuurwapens.

Bij ons wil men nu alle politieagenten ook in hun vrije tijd het recht geven gewapend rond te lopen. Tevens starten meer en meer politiezones met het bewapenen van hulpagenten.

De Gewesten zijn in grote mate mee verantwoordelijk voor de lokale politiediensten, die onder de hiėrarchische leiding staan van burgemeesters of een college van burgemeesters.

De bewapening van meer en meer politiediensten is dus een aangelegenheid die het federale niveau overstijgt en transversaal is.

1) Is er, in samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen, in een opleiding voorzien voor deze hulpagenten in het gebruiken en hanteren van wapens ?

2) Werd in overleg met de deelstaten onderzocht of het bewapenen van steeds meer agenten en hulpagenten kan leiden tot meer onveiligheid ?

3) Geeft het bewapenen van hulpagenten geen louter vals gevoel van veiligheid, terwijl vermoedelijk de onveiligheid slechts toeneemt ?

4) Is de geachte minister zinnens om, na het bewapenen van de agenten in de vrije tijd, en het bewapenen van hulpagenten, straks ook het logistiek kader van de politiediensten te bewapenen ?

5) Geeft hij met deze evolutie niet het signaal dat meer wapens voor meer veiligheid zullen zorgen ? Werd over deze filosofie overleg gepleegd met de Gewesten en Gemeenschappen ?